ОБЩА, КОРЕМНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Извършвам оперативно лечение при:
-тумори на дебело и право черво
-локално напреднали и рецидивни тумори
-чернодробна резекционна хирургия
-тумори на панкреас,стомах и хранопровод
-ретроперитонеални тумори
-бъбречни тумори
-онкогинекология
-дисекционна хирургия
-тумори на щитовидна жлеза
-мекотъканни тумори на крайниците
-херниология
-спленектомия (отсраняване на далака) при хематологични заболявания,
-кожни пластики
-бариатрична хирургия

Лапароскопска (безкръвна) хирургия
Предимства на лапароскопията пред класическата операция
Лапароскопската или още наречена “миниинвазивна хирургия”, „безкръвна хирургия“ е специализирана техника за извършване на операции в коремната кухина. При класическата “отворена” хирургична намеса хирургът използва различен по големина разрез, за да влезе в коремната кухина. При лапароскопската хирургия се използват един или няколко разреза с размери 0.5 – 1 см. През всеки разрез, наречен порт, се вкарват кухи тръбички (троакари), през които с помощта на камера и микроинструменти се достига до съответния орган или патологичен процес.

Лапароскопът предава изображения от коремната кухина на монитори в операционната зала. По време на операцията хирургът гледа детайлни изображения на коремните органи в реално време. Тази система позволява на хирурга да извършва същите операции, като традиционните, но с малки разрези, неоставящи белези, и при липса на болка.

Извършвам лапароскопски интервенции при следните заболявания:
-тумори на дебелото и правото черво
-стомах
-спленомегалия
-гинекологични заболявания
-тазова и ретроперитонеална дисекция
-хернии
-холелитиаза