ЛАПАРОСКОПСКА ДЕБЕЛОЧРЕВНА И РЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ

Какво представлява лапароскопската резекция на дебелото и правото черво?
Лапароскопската хирургия е миниинвазивен метод, който дава възможност за извършване на обичайните оперативни процедури през 3 до 5 малки отвора с дължина от 0,5 до 1 см. През тези отвори хирургът поставя специални портове с диаметър от 5 до 10 мм. Коремът се раздува с въглероден двуокис, като по този начин се осигурява необходимото пространство за манипулиране с вътрешните органи. През отворите в корема се въвежда камера с висока разделителна способност и инструментите, които се различават съществено от тези за отворена хирургия. Образът се наблюдава от хирурзите на монитори, многократно увеличен. В лапароскопската дебелочревна хирургия се налага използването на високотехнологични инструменти за рязане на тъканите, кръвоспиране и съединяване на червата (анастомоза). Показанията за извеждане на временен противоестествен анус не се различават при отворената и лапароскопската хирургия, а това се налага най-често при тумори, разположени близко до ануса. Обичайно противоестественият анус се затваря оперативно около 6 седмици след резекцията на правото черво. Участъкът от дебелото или правото черво, заедно с тумора и лимфните възли се изваждат от корема през минимален по размер отделен разрез или през отвора, през който в последствие се оформя временният противоестествен анус.