Операции

ОБЩА, КОРЕМНА И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Извършвам оперативно лечение при: -тумори на дебело и право черво -локално напр

ЛАПАРОСКОПСКА ДЕБЕЛОЧРЕВНА И РЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ

Какво представлява лапароскопската резекция на дебелото и правото черво? Лапароск