Д-р Владислав Янков

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

Д-р Владислав Янков е роден през 1974г. в гр. София. Завършва „Медицина“ 1999г.в МУ – София.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Придобива богат практически опит в хиругията на дебелото и правото черво,локално напредналите тумори, мултиорганните резекции, тазовата, ченодробната, ретроперитонеалната и дисекционната хирургия, херниологията, стомашната хирургия, онкогинекологията и др. Въвежда лапароскопската оперативна хирургия в СБАЛО и извършва лапароскопски операции при тумори на дебелото и правото черво, при хернии, жлъчно-каменна болест, лапароскопска спленектомия, ретроперитонеална лимфна дисекция, овариектомия, хистеректомия и др. Автор и съавтор е на десетки публикации в български и международни специализирани издания.


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Специализира „Хирургия“ в МБАЛСМ „Н.И Пирогов“ при Проф. Г. Златарски. 2003г. е назначен като ординатор в клиниката по „Обща и коремна хирургия“ на СБАЛО с ръководител Проф. Валентин Димитров. Придобива специалност „Хирургия“ 2004г. и специалност „Онкология“ – 2007г. 2008г. е назначен, като научен сътрудник IIст., а от 2011г. – главен асистент. Специализира „Хирургия на стомираните“ в Лондон, жлъчно-чернодробна, панкреатична и транспантационна хирургия в Medizinische Hochschule Hannover (Германия), лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Св. Анна“, УМБАЛ „Н.И.Пирогов“(Aesculap academy), лапароскопска коло-проктология в Университетска хирургична клиника, Риека – Хърватска.


БИОГРАФИЯ
От април 2014 г. – хирург-онколог в МБАЛ “Вита”
От 2011 г. – Главен асистент към Клиника по обща и коремна хирургия на СБАЛ по Онкология (гр. София)
2008 – 2011 г. – Научен сътрудник 2 ст. Към Клиника по обща и коремна хирургия на СБАЛ по Онкология (гр. София)
2003 – 2008 г. – Ординатор в Клиника по обща и коремна хирургия на СБАЛ по Онкология (гр. София)
2000 – 2003 г. – Специалист по обща хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” (гр. София)


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
1999 г. – Висше образование (МУ-София)
2004 г. – Придобита специалност по „Хирургия” (МУ-София)
2007 г. – Придобита специалност по „Онкология” (МУ-София)


ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
2009 г. – „Съвременно хирургично лечение на колоректалния рак” (СБАЛ по Онкология – гр. София)
2010 г. – „Хирургия на стомите – усложнения и лечение” (Лондон) 2012 г. – „Лапароскопска хирургия” (УМБАЛ „Св. Анна” – гр. София)
2012 г. – „Чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия” (МУ-Хановер)
2013 г. – „Лапароскопска хирургия” (Aesculap Academy)
2013 г. – „Лапароскопска колопроктология” (Rijeka) Членства: Български Лекарски Съюз (БЛС) Българско Хирургично Дружество (БХД) Българска Асоциация по Хирургия ESMO
2014 г. – “Лапароскопска чернодробна хирургия” (Университетска болница “Лозенец”) Valentin SOJAR, MD, UMC Ljubljana, Slovenia


НАУЧЕН ТРУД
35 публикации в български и международни издания, 17 участия в национални и международни конгреси


ЕЗИЦИ
английски език,  руски език